Πιεσοθεραπεία

Η πιεσοθεραπεία είναι μία από τις πολλές ασιατικές θεραπείες σώματος (ABT) με ρίζες στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική (TCM).

Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική θεωρία περιγράφει ειδικά σημεία βελονισμού, ή σημεία πιεσοθεραπείας, που βρίσκονται κατά μήκος μεσημβρινών ή καναλιών στο σώμα σας.

Αυτοί είναι οι ίδιοι ενεργειακοί μεσημβρινοί και βελονιστικά σημεία με εκείνους που στοχεύουν με βελονισμό. Πιστεύεται ότι μέσω αυτών των αόρατων καναλιών ρέει ζωτική ενέργεια ή μια δύναμη ζωής που ονομάζεται qi (ch’i).

Πιστεύεται επίσης ότι αυτοί οι 12 μεγάλοι μεσημβρινοί συνδέουν συγκεκριμένα όργανα ή δίκτυα οργάνων, οργανώνοντας ένα σύστημα επικοινωνίας σε όλο το σώμα σας.

Οι μεσημβρινοί ξεκινούν από τα δάχτυλά σας, συνδέονται με τον εγκέφαλό σας και στη συνέχεια συνδέονται με ένα όργανο που σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο μεσημβρινό.