Προηγμένη Ομοιοπαθητική

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική είναι η εξέλιξη της κοινής ομοιοπαθητικής,  καθώς αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη θεραπεία, μέσω της ενδυνάμωσης της άμυνας του οργανισμού.

Χρησιμοποιεί φαρμακευτικά σχήματα (synthesis) στα οποία χρησιμοποιούνται όλα σχεδόν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, δεμένα μεταξύ τους με τέτοια αρμονία, ώστε να διατηρούν τις ιδιότητές τους το καθένα αυτούσιες, επιτρέποντας στον οργανισμό κατά περίπτωση να χρησιμοποιήσει αυτό που έχει ανάγκη. 

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική διέπεται από αρχές:

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική είναι συμβατή με την ακαδημαϊκή ιατρική, καταργώντας την αντιπαλότητα μεταξύ τους, με σκοπό να αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλάβη του ασθενούς και ο κίνδυνος για την Δημόσια υγεία.  

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική δεν επιτρέπει ανταγωνισμό και εναντίωση με κανένα θεραπευτικό μέσο, χημικό ή άλλο αφού μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα. 

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική σέβεται την χημική συνταγογραφία, αλλά δεν συμφωνεί με κάθε είδους κατάχρηση φαρμάκων και πολυφαρμακία.

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική αποδέχεται τα εμβόλια,  αλλά  επιμένει στην ορθολογική χρήση τους  και την απόλυτα επιστημονική εφαρμογή τους.

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική συνεργάζεται απρόσκοπτα με όλες τις ιατρικές
ειδικότητες, σε όλα τα επίπεδα.

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική δεν εμφανίζει καμία απολύτως ασυμβατότητα με οποιαδήποτε χημική ή άλλη θεραπεία.

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική δεν επιβάλει καμία αλλαγή στις συνήθειες του ανθρώπου, όπως την μη χρήση καφέ κατά την διάρκεια της θεραπείας.

Ø  Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική συντάσσεται με την νομιμότητα ως προς την ορθή παρασκευή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, η οποία απαιτείται να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από το GMP (Good Manufacturing Practice), την ύψιστη παγκόσμια πιστοποίηση για την παραγωγή φαρμάκων, όπως ο Ευρωπαϊκός νόμος ορίζει και απαιτεί ήδη από το 2004 για τα φάρμακα και από το 2013 για τις δραστικές ουσίες.

Ø  Και τέλος, η Προηγμένη Ομοιοπαθητική χορηγεί τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά Σχήματα, παράλληλα με οποιοδήποτε χημικό φάρμακο λάμβανε εξ’ αρχής ο ασθενής. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλληλεπίδραση, συνέργεια ή παρενέργεια από την παράλληλη χρήση χημικών φαρμάκων και ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων, της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής δεν βασίζεται σε placebo effect. Το placebo είναι το εικονικό φάρμακο και δρα μέσω της αυθυποβολής. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής δεν βασίζεται σε placebo effect διότι:

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής ξεπερνά το 60%, ενώ το θεραπευτικό αποτέλεσμα του placebo μέσω της αυθυποβολής δεν υπερβαίνει το 25%.

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική εμφανίζει σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα σε νεογνά και βρέφη τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να αυθυποβληθούν, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν καν ότι λαμβάνουν κάποιο φάρμακο.

Και τέλος η Προηγμένη Ομοιοπαθητική εμφανίζει σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα σε ζώα, τα οποία επίσης δεν μπορούν να αυθυποβληθούν. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο ευρωπαϊκός νόμος ορίζει τα ομοιοπαθητικά φάρμακα ως θεραπεία προτεραιότητας σε βιολογική κτηνοτροφία, βιολογική μελισσοκομία και βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες.