הומאופתיה מתקדמת

הומאופתיה מתקדמת היא האבולוציה של ההומאופתיה הנפוצה, שכן היא מותאמת על פי צרכי האדם המודרני ודרישות החברה המודרנית לטיפול היעיל ביותר, על ידי חיזוק הגנות הגוף

היא משתמשתבצורות תרופותיות שבהן משתמשים כמעט כל התרופות ההומאופתיות, קשורות זו לזו באופן שישמור על תכונותיהן כפי שהן, ומאפשרות לגוף להשתמש במה שהוא זקוק מקרה למקרה

:הומאופתיה מתקדמת נשלטת על ידי עקרונות

הומאופתיה מתקדמת תואמת את הרפואה האקדמית ומבטלת יריבות ביניהן על מנת למנוע כל פגיעה בחולה והסיכון לבריאות הציבור

הומאופתיה מתקדמת אינה מאפשרת תחרות והתנגדות עם גורם טיפולי כלשהו, ​​כימי או אחר מכיוון שניתן ליישמו במקביל

הומאופתיה מתקדמת מכבדת מרשם כימי, אך אינה מסכימה עם כל סוג של שימוש לרעה בסמים וריב-רפואה

הומאופתיה מתקדמת מקבלת חיסונים, אך מתעקשת על השימוש הרציונלי שלהם ועל יישומם המדעי לחלוטין

הומאופתיה מתקדמת עובדת בצורה חלקה עם כל הרפואה
התמחויות, בכל הרמות

הומאופתיה מתקדמת אינה מציגה כל תאימות לטיפול כימי או אחר

הומאופתיה מתקדמת אינה מחייבת כל שינוי בהרגלים אנושיים, כגון אי שימוש בקפה במהלך הטיפול
הומאופתיה מתקדמת מנוסחת עם החוקיות הנוגעת להכנה נכונה של התרופה ההומאופתית, אשר נדרש להיעשות על פי הכללים שהוגדרו על ידי ה- GMP (Good Manufacturing Practice) ההסמכה העולמית הגבוהה ביותר לייצור תרופות, כאירופית. החוק קובע ומחייב כבר בשנת 2004 לתרופות ומאז 2013 לחומרים פעילים

ולבסוף, הומאופתיה מתקדמת רושמת משטרי רפואה הומאופתית, יחד עם כל תרופה כימית שהמטופל נוטל מההתחלה. אין שום אינטראקציה, סינרגיה או תופעת לוואי משימוש במקביל בתרופות כימיות ותרופות הומאופתיות של הומאופתיה מתקדמת

ההשפעה הטיפולית של הומאופתיה מתקדמת אינה מבוססת על אפקט פלצבו. פלצבו הוא הפלצבו וזה עובד באמצעות הגשה עצמית. ההשפעה הטיפולית של הומאופתיה מתקדמת  אינה מבוססת על אפקט פלצבו משום

ההשפעה הטיפולית של הומאופתיה מתקדמת עולה על 60%, ואילו ההשפעה הטיפולית של פלצבו באמצעות כניעה עצמית אינה עולה על 25%

להומאופתיה מתקדמת יש השפעה טיפולית משמעותית על ילודים ותינוקות שאינם מסוגלים להגיש את עצמם מכיוון שהם אפילו לא יודעים שהם נוטלים תרופה כלשהי

לבסוף, הומאופתיה מתקדמת מראה השפעה טיפולית משמעותית אצל בעלי חיים, אשר גם אינם יכולים להגיש את עצמם. עדות לכך היא כי החוק האירופי מגדיר תרופות הומיאופתיות כטיפול עדיף בחיות אורגניות, כוורת אורגנית ובגידול דגים אורגניים